2 years ago   •   533 notes   •   VIA: japanlove   •   SOURCE: japanlove
 • japanlove:

Kawagoe_08 by ajari on Flickr.

  japanlove:

  Kawagoe_08 by ajari on Flickr.

  2 years ago   •   237 notes   •   VIA: japanlove   •   SOURCE: japanlove
 • japanlove:

an yellow sugar star (by yukkbie)

  japanlove:

  an yellow sugar star (by yukkbie)